info@asterakennus.fi

Teppo Rintala

puh.  040 746 4710

teppo.rintala@asterakennus.fi

Asmo Rintala

puh. 045 634 3350

asmo.rintala@asterakennus.fi